รัฐควิเบกที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรเป็นอันดับสองของแคนาดาผ่านร่างกฎหมายเข้าเมืองฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้แทนฉบับเดิม โดยจะนำเรื่องทักษะผู้ขอเข้าเมืองมาประกอบการพิจารณา จากเดิมที่พิจารณาตามหลักมาก่อนมีสิทธิก่อน

กฎหมายใหม่ของรัฐควิเบกคล้ายกับข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐที่จะเปลี่ยนหลักการพิจารณาผู้ขอเข้าเมืองจากเดิมอ้างอิงครอบครัวที่อยู่ในสหรัฐอยู่แล้วไปเป็นพิจารณาทักษะผู้ขอเข้าเมืองแทน กฎหมายใหม่ของรัฐควิเบกจะรองรับความต้องการแรงงานมีทักษะด้วยการกำหนดให้ผู้ที่ยื่นคำขอเข้าเมืองแล้ว 18,000 คน ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ ทางการรับปากจะเร่งกระบวนการพิจารณาคำร้องให้เร็วขึ้น ผู้ขอเข้าเมืองที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์จะทราบผลภายใน 6 เดือนจากเดิมที่ต้องรอนานถึง 36 เดือน

สมาชิกรัฐสภาควิเบกผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายนี้ด้วยคะแนน 62 ต่อ 42 เมื่อเวลา 04.00 น.วันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับเวลา 15.00 น.วันอาทิตย์ตามเวลาในไทย หลังใช้เวลาอภิปรายยาวนาน มุขมนตรีรัฐที่ชนะเลือกตั้งเมื่อเดือนตุลาคมด้วยการรับปากจะลดจำนวนผู้เข้าเมืองและผู้ลี้ภัยลงให้ได้กว่าร้อยละ 20 ต่อปี ใช้กระบวนการรัฐสภาพิเศษเพื่อจำกัดการอภิปรายร่างกฎหมายนี้ พรรคฝ่ายค้านลงเสียงไม่เห็นชอบทั้งสามพรรคเพราะเห็นว่า ไร้มนุษยธรรม รัฐบาลไม่ควรโยนคำขอเข้าเมืองทิ้งหมดทั้ง 18,000 ราย เพราะจะทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐควิเบกมัวหมอง